Asistenti prevence kriminality

Informace o projektu

Projekt „Asistent prevence kriminality“ vznikl v roce 2009 jako součást programu prevence kriminality a extremismu – „Úsvit“. Cílem tohoto programu je zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách, podpora nerepresivních metod práce Policie ČR a obecní policie, eliminace sociálně rizikových jevů a prevence útoků páchaných extremistickými seskupeními.

Statutární město České Budějovice se do projektu Asistent prevence kriminality zapojilo v roce 2013. Na pracovní pozici asistenta prevence kriminality byli přijati 2 uchazeči. Následně došlo k navýšení počtu asistentů na 6 APK.

Činnost asistentů prevence kriminality

Asistent prevence kriminality je civilním zaměstnancem zařazeným do obecní policie. V současnosti působí v Českých Budějovicích 6 asistentů prevence kriminality. Asistenti jsou průběžně proškolováni ze základů práva a psychologie, pravidelně také podstupují základní výcvik sebeobrany. Asistenty kontroluje a řídí pověřený strážník městské police, tzv. mentor asistentů prevence kriminality.

Pravidelná činnost asistentů prevence kriminality zahrnuje především dohledy na dětských hřištích u základních škol, dohledy nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. formou hlídkové činnosti samostatně nebo spolu se strážníky městské policie. Přispívají též při řešení rodinných nebo sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel, asistenci při návštěvách problémových rodin, atd.

 

Projekt asistentů prevence kriminality je podpořen z dotačního programu prevence kriminality MV ČR.