Byla na Vaše vozidlo umístěna "VÝZVA"?

Jak postupovat


Jaké doklady si vzít s sebou k projednání přestupku:

– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

– v případě projednávání dopravního přestupku oprávnění k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)

Úřední hodiny přestupkového oddělení