Parkování ve městě

V posledních letech prošlo širší centrum města České Budějovice velkými změnami v oblasti parkování vozidel. Na území města České Budějovice vznikly oblasti určené k parkování motorových vozidel, které lze užít pouze po zaplacení sjednané ceny v souladu se současnými cenovými předpisy.

Jedná se o zásadní změnu způsobu parkování v našem městě, proto městská policie uvádí několik základních informací a odkazů na příslušné dokumenty pro majitele vozidel, kteří se rozhodli parkování ve zpoplatněných oblastech města využít.

Přehled zpoplatněných zón, pro koho jsou tyto zóny určeny, jakož i způsob a prokazování zaplacení poplatku za parkování v těchto zónách stanovuje s účinností od 1. prosince 2019 

Nařízení Statutárního města České Budějovice č. 2/2019.

Parkování vozidel ve vymezených zónách je určeno pro:

rezidenty

  • o parkovací oprávnění může žádat fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v příslušné vymezené oblasti
  • zaplacení sjednané ceny za stání vozidla se prokazuje prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla v rámci příslušného elektronického informačního systému určeného Magistrátem města České Budějovice, a to na podkladě udělení elektronického parkovacího oprávnění
  • ŽÁDOST O PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ ZDE

abonenty

  • o parkovací oprávnění může za účelem podnikání podle příslušného právního předpisu žádat právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v příslušné vymezené oblasti.
  • zaplacení sjednané ceny za stání vozidla se prokazuje prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla v rámci příslušného elektronického informačního systému určeného Magistrátem města České Budějovice, a to na podkladě udělení elektronického parkovacího oprávnění
  • ŽÁDOST O PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ ZDE

návštěvníky

  • parkovací oprávnění obdrží každý za podmínky provedení úhrady sjednané ceny pomocí virtuálních parkovacích hodin, tj. prostřednictvím příslušného webového rozhraní, příslušné aplikace pro mobilní telefony či jiných elektronických informačních systémů určených Magistrátem města České Budějovice.
  • zaplacení sjednané ceny za stání vozidla se prokazuje prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla provedené na parkovacím automatu nebo pomocí virtuálních parkovacích hodin
  • KOUPIT PARKOVACÍ LÍSTEK ONLINE

 

Další informace naleznete na webových stránkách Parkování ČB.

 

Vymezené oblasti města - rezidentní a abonentní stání:

abonenti nebo rezidenti se sídlem v oblasti A užít tyto místní komunikace, resp. jejich určené úseky:

Sokolský ostrov - sever od Husova tř. (slepá)

Dr.Stejskala - od Široká do Karla IV.

Široká - od Dukelská do slepá

Zátkovo nábř. - od Biskupská do Dr.Stejskala

Nám. Přemysla Otakara II.-západ - od Piaristická do Radniční (mimo Po-Pá 08-18 hod.)

Radniční - od Biskupská do Česká

Česká - od Radniční do Husova tř.

Piaristická - od Česká do Krajinská

Hroznová - od U Černé věže do Resslova

Na Mlýnské stoce - od Česká do Kanovická

Mlýnská - od Hroznová do Panská

Jaroslava Haška - jih od Husova tř. (slepá)

Plachého - od Hradební do Hroznová

U Černé věže sever - od Na Sadech do Hradební

Kněžská - od Karla IV. do Široká

Kanovická - od U Černé věže do Na Sadech

Kněžská - od Na Mlýnské stoce do Hroznová

Jiráskovo nábřeží – od Husova do Klavíkova (oblast C)

Resslova - od Husova do Klavíkova (oblast C)

Pražská - od Holečkova do Husova (oblast C)

Riegrova - od Na Sadech do Riegrova, Mariánské náměstí (oblast C)

Nová - od Na Sadech do Jírovcova (oblast C)

Jírovcova - od Nová do Riegrova (oblast C)

Dukelská - od Lidická tř. do U Tří lvů (oblast D)

Zátkovo nábř. - jih od F.A.Gerstnera do Dr.Stejskala,(oblast E)

abonenti nebo rezidenti se sídlem v oblasti C užít tyto místní komunikace, resp. jejich určené úseky:

Fráni Šrámka - od Pražská do Nádražní

Kostelní - od Skuherského do Pekárenské

K.Weise - od Fráni Šrámka do Pekárenská

Jirovcova - od Nová do Pekárenské

Otakarova - od Rudolfovská tř. do Pekárenská

J.Plachty - od Skuherského do Pekárenské

Lipenská - od Rudolfovská tř. do Pekárenská

Pekárenská - od Pražská tř. do Nádražní

Riegrova - od 28.října do Nádražní

Jeremiášova - od Skuherského do Rudolfovská tř.

J.Š.Baara - od 28.října do Nádražní

Skuherského - od Pražská tř. do Nádražní

B.Smetany - od Pražská tř. do Lipenská

28.října - od Na Sadech do Fráni Šrámka

Dr.Tůmy - od B.Smetany do J.Š.Baara

Nová - od Jírovcova do Nádražní

Rudolfovská tř. - od Jeronýmova do Jeremiášova

Pražská tř. - od Holečkova do Husova

Husova tř. - od Jiráskovo nábř. do Jaroslava Haška

Resslova - od Husova tř. do Budivojova

Klavíkova - od Jiráskovo nábř. do Jaroslava Haška

Jaroslava Haška - od Husova tř. do Holečkova

Jiráskovo nábř. - od Husova tř. do Kubatova

Holečkova - od Resslova do Pražská tř.

Budivojova vnitroblok - od Jiráskovo nábř. do Resslova

Budivojova - od Jiráskovo nábř. do Staroměstská

Staroměstská parkoviště - od Pražská tř. do Holečkova

Staroměstská - od Pražská tř. do Pražská tř.

Pražská tř. - od Staroměstská do Staroměstská

NN931 - od Pražská tř. (slepá)

Kubatova - od Budivojova do Vrchlického nábř.

NN939 - od Kubatova (slepá)

NN937 - od Kubatova (slepá)

NN938 - od NN937 (slepá)

NN159 - od Kubatova do NN940

NN940 - od NN159 do Jiráskovo nábř.

NN941 - od NN940 do NN940

Záchytné parkoviště P+R Jírovcova

Záchytné parkoviště P+G Dlouhá louka

Jeronýmova - od Rudolfovská tř. do Lannova tř. (oblast D)

Štítného - od Rudolfovská tř. do Lannova tř. (oblast D)

Chelčického - od Rudolfovská tř. do Lannova tř. (oblast D)

Klaricova - od Pekárenská do Puklicova (oblast G)

Kostelní - od Pekárenská do Puklicova (oblast G)

Jírovcova - od Pekárenská do Puklicova (oblast G)

J.Plachty - od Pekárenská do dům č. 1076/3 (oblast G)

abonenti nebo rezidenti se sídlem v oblasti D užít tyto místní komunikace, resp. jejich určené úseky:

Jeronýmova - od Rudolfovská tř. do Žižkova tř.

Štítného - od Rudolfovská tř. do Lannova tř.

Chelčického - od Rudolfovská tř. do Žižkova tř.

Nádražní - od Rudolfovská tř. do Lannova tř.

Lannova tř. - od Chelčického do Štítného

Dukelská - od Lidická tř. do Mánesova

Žižkova tř. - od Lidická tř. do Dvořákova

Dvořákova - od Lannova tř. do Mánesova

Kasárenská - od Novohradská do Nádražní

Novohradská - od Žižkova tř. do Mánesova

Alešova - od Dukelská do Novohradská

U Tří lvů - od Dukelská do Žižkova tř.

Vrchlického nábř. (obě strany) - od U Tří lvů do Mánesova

Čechova - od Žižkova tř. do Alešova

Prokišova - od Alešova do Mánesova

Rudolfovská tř. - od Jeronýmova do Jeremiášova

Otakarova - od Rudolfovská tř. do Nová (oblast C)

Lipenská - od Rudolfovská tř. do Nová (oblast C)

Jeremiášova - od Rudolfovská tř. do Nová (oblast C)

abonenti nebo rezidenti se sídlem v oblasti E užít tyto místní komunikace, resp. jejich určené úseky:

F.A.Gerstnera - od Mánesova do U Zimního stadionu

Zátkovo nábř. - od F.A.Gerstnera do Dr.Stejskala

abonenti nebo rezidenti se sídlem v oblasti G užít tyto místní komunikace, resp. jejich určené úseky:

Kostelní - od Nerudova do Pekárenská

J.Plachty - od Pekárenská do Nádražní (včetně bočních komunikací na západ)

Nádražní - vnitroblok do J.Plachty

Nádražní - od Jírovcova (slepá)

Klaricova - od Pekárenská (slepá, včetně bočních komunikací na východ)

Nerudova - od Pražská tř. do Klaricova (včetně bočních úseků na sever a jih)

Puklicova - od Kostelní do Klaricova (vč. parkoviště u Kostelní a sev. úseku k Nerudově)

U Trojice - od Jírovcova (slepá)

Jírovcova - od Jírovcova do U Trojice

Pekárenská - od Pražská tř. do Nádražní

Jírovcova - od Pekárenské do Nádražní

Jiráskovo nábř. - od Nerudova do U Trojice

U Trojice - do Jiráskovo nábř. do Pražská tř.

Nerudova - od Jiráskovo nábř. do Pražská tř. (včetně bočních úseků na sever a jih)

Nerudova vnitroblok - od Neplachova do Františka Hrubína

Neplachova - od Čéčova do Puklicova

NN1375, NN1376 - od Puklicova (slepá)

Hálkova - od Neplachova (slepá, včetně bočního úseku na jih)

Čéčova - od Pražská tř. do Nerudova

Pražská tř. - od Nerudova do U Trojice

NN919 - od U Trojice (slepá)

Kněžskodvorská - od U Trojice do Čéčova

NN921 - od Kněžskodvorská (slepá)

Zachariášova - od Neplachova (slepá)

Klostermannova - od Hálkova do Čéčova

Puklicova - od Pražská tř. do Neplachova

Neklanova - od Čéčova do Zachariášova

NN1797 - od Zachariášova na sever a na jih

NN918, NN1788, NN1789, NN1791 - úseky mezi Neplachova a Čéčova

NN917 - od U Trojice do U Trojice

NN916 - od Plzeňská (slepá)

Plzeňská - od Průběžná do U Trojice

Plzeňská - od Plzeňská do U Voříškova dvora (včetně slepého úseku)

Plzeňská - od Průběžná do Čéčova

Průběžná - od Plzeňská do Čéčova

Plzeňská západ - od Průběžné (slepá)

Průběžná sever - od Průběžná do Strakonická (slepá mezi domy)

NN906 - od Plzeňská (slepá)

NN901 a NN902 - od Plzeňská (slepá)

CB037 - od Plzeňská (slepá)

V Oblouku - od Plzeňská do Plzeňská

NN928 - od Puklicova (slepá)

Františka Hrubína - od Nerudova (slepá)

parkoviště u Průběžné - od Průběžné na východ a západ

parkoviště u Průběžné č. 2 - od Průběžná na východ u ul. Čéčova

parkoviště u Plzeňské (slepá, u ul. V Oblouku)

Záchytné parkoviště P+R Jírovcova

J.Plachty - od Pekárenská do Fráni Šrámka (oblast C)

Otakarova - od Pekárenské do Fráni Šrámka (oblast C)

Vymezené oblasti města - návštěvnická stání:

Místní komunikace a jejich úseky v rámci vymezené oblasti A:

Sokolský ostrov - jih od Husova tř. (slepá)

Nám. Přemysla Otakara II. - jih od Biskupská do Dr.Stejskala

Nám. Přemysla Otakara II. - východ od Karla IV. do Kanovnická

Nám. Přemysla Otakara II. - sever od Krajinská do U Černé věže

Karla IV. - Senovážné nám. • Jirsíkova, parkoviště - od Dukelská (slepá)

Jirsíkova - od Zátkovo nábř. do Dukelská

Kněžská - od Karla IV do Hroznová

Dukelská - od Lidická tř. do Jirsíkova

Senovážné nám. - od Karla IV. (slepá před poštou)

Hroznová - od U Černé věže do Kněžská

U Černé věže - od Hroznová do Hradební

Jaroslava Haška - od Mlýnská stoka do Husova tř.

Zátkovo nábř. (sever) - okolo Domu kultury Slavia

parkoviště Senovážné nám. (od Jirsíkova slepá)

Místní komunikace a jejich úseky v rámci vymezené oblasti C:

Kostelní - od Skuherského do Pekárenská

K.Weise - od Fráni Šrámka do Pekárenská

Jirovcova - od Nová do Pekárenská

Otakarova - od Rudolfovská tř. do Fráni Šrámka

J.Plachty - od Skuherského do Pekárenská

Lipenská - od Rudolfovská tř. do Pekárenská

Pekárenská - od Pražská tř. do Otakarova

Riegrova - od 28.října do Lipenská

Jeremiášova - od Skuherského do Rudolfovská tř.

J.Š.Baara - od 28.října do Lipenská

Skuherského - od Pražská tř. do Nádražní

B.Smetany - od Pražská tř. do Otakarova

28.října - od Na Sadech do Fráni Šrámka

Dr.Tůmy - od B.Smetany do J.Š.Baara

Nová - od Jirovcova do Nádražní

Rudolfovská tř. - od Jeronýmova do Jeremiášova

parkoviště Mariánské nám. - od 28.října (slepá)

Fráni Šrámka - od Pražská do Lipenská

Pražská tř. - od Husova tř. do Holečkova

Husova tř. - od Jiráskovo nábř. do Jaroslava Haška

Resslova - od Holečkova do Budivojova

Klavíkova - od Jiráskovo nábř. do Jaroslava Haška

Jiráskovo nábř. - od Husova tř. do Kubatova

Holečkova - od Resslova do Pražská tř.

Budivojova - od Kubatova do Staroměstská

Staroměstská, parkoviště - od Pražská tř. do Holečkova

Staroměstská - od Pražská tř. do Pražská tř.

Kubatova - od Budivojova do Vrchlického nábř.

NN937 - od Kubatova do slepá

NN940 - od NN159 do Jiráskovo nábř.

NN941 - od NN940 do NN940

Místní komunikace a jejich úseky v rámci vymezené oblasti D:

Nádražní - od Rudolfovská tř. do Průmyslová

Lannova tř. - od Štítného do Chelčického

Rudolfovská tř. - od Jeronýmova do Jeremiášova

Jeronýmova - od Rudolfovská tř. do Žižkova tř.

Chelčického - od Rudolfovská tř. do Žižkova tř.

Dukelská - od Lidická tř. do Mánesova

Žižkova tř. - od Lidická tř. do Dvořákova

Dvořákova - od Lannova tř. do Mánesova

Kasárenská - od Novohradská do Nádražní

Novohradská - od Žižkova tř. do Alešova

Alešova - od Dukelská do Prokišova

U Tří lvů - od Dukelská do Vrchlického nábř.

Vrchlického nábř. (obě strany) - od U Tří lvů do Alešova

Čechova - od Žižkova tř. do Alešova

Prokišova - od Alešova do Mánesova

Místní komunikace a jejich úseky v rámci vymezené oblasti E:

F.A.Gerstnera - od Mánesova do Zátkovo nábř.

U Koněspřežky - od F.A.Gerstnera (slepá)

Zátkovo nábř. - od F.A.Gerstnera do Lidická tř.

Místní komunikace a jejich úseky v rámci vymezené oblasti G:

Jírovcova - od Nádražní do Nerudova

J.Plachty - od Pekárenská do Nádražní

Klaricova - od Puklicova (slepá)

Nerudova - od Pražská tř. do Jírovcova

Nerudova - od Jiráskovo nábř. do Pražská tř.

Neplachova - od U Trojice do Čéčova

Čéčova - od Nerudova do Průběžná

Kněžskodvorská - od U Trojice do Čéčova

NN921 - od Kněžskodvorská (slepá)

Klostermannova - od Hálkova do Čéčova

Puklicova - od Františka Hrubína do Pražská tř.

NN928 - od Puklicova (slepá)

Plzeňská - od V Oblouku do Průběžná

Plzeňská - od Průběžná do Čéčova

NN906 - od Plzeňská (slepá)

parkoviště u Průběžné - od Průběžné na východ a západ

parkoviště u Průběžné 2 - od Průběžné na východ u ul. Čéčova

parkoviště u Plzeňské - od Plzeňská (slepá, u ul. V Oblouku)

Místní komunikace a jejich úseky v rámci vymezené oblasti I:

Matice školské - od Lidická tř. do Modrý most

Tylova - od Matice školské po dům čp. 151/13

Místní komunikace a jejich úseky v rámci vymezené oblasti Parkoviště:

Volejbalistů

Volejbalistů CB1024 (u sportovní haly)

Na Dlouhé louce CB072 (u čerpací stanice pohonných hmot)

Záchytná parkoviště P+G a P+R:

parkoviště Jírovcova

parkoviště Dlouhá louka (Na Sádkách v úseku Husova tř. - Pasovská; všechny parkovací plochy v levé části parkoviště, nacházející se ve vlastnictví statutárního města České Budějovice)

parkoviště ul. Volejbalistů (samostatné parkoviště)

parkoviště Dynamo (slepá ulice od B. Němcové)